Certifikace

Cílem společnosti Slévárna hliníku, je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících a budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost a bezpečnost výrobků, dále na kvalitu, ceny a termíny dodání, na rozsah služeb a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí. Tyto požadavky chce naše společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků a dodavatelů, s hledáním a využitím nových produktů na trhu.

Hodláme investovat do vzdělávání pracovníků, s cílem zvyšovat jejich environmentální povědomí s cílem zajištění větší stability zavedeného integrovaného systému managementu – management kvality, v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015

Politika kvality

Společnost Slévárna hliníku s.r.o. zajistí stabilní kvalitu všech produktů za konkurenčně a ekonomicky schopné ceny. Technické vybavení společnosti potřebné k realizaci zakázek bude udržováno na vysoké úrovni a v dobrém technickém stavu, bude dále rozvíjeno a] rozšiřováno. Kvalita výrobků je ověřována systémem kontrol, za použití nejmodernějších měřicích zařízení, kontrolních metod a speciálních SW (např. SPC řízení procesů apod.). Společnost udržuje styky se zákazníky v průběhu realizace výroby.

Systém managementu kvality zajišťuje udržování a stálé zlepšování výrobního procesu a podpůrných činností, v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.

Environmentální politika

Naše společnost je si vědoma toho, že každý člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody a že svou činností ovlivňuje životní prostředí. Chceme se chovat šetrně k životnímu prostředí, aby provozování našich činností mělo co nejmenší dopady na životní prostředí, abychom tak ochránili vlastní pracovníky a okolí. Chceme se chovat tak, by i budoucí generace měla zachovanou možnost uspokojovat své základní životní potřeby, aby se nesnížila rozmanitost přírody a byla zachována přirozená funkce ekosystému.

Rozhodli jsme se proto zavést v naší společnosti systém environmentálního managementu, tzn. systém týkající se životního prostředí a směřující k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí, jakožto součást integrovaného systému managementu.

Toto vše chceme realizovat v souladu se zákonnými normami a v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005.