Naše služby

Společnost "Slévárna hliníku" s.r.o. poskytuje svým zákazníkům od svého vzniku komplexní služby zejména v oblasti dodávek hliníkových výrobků. Kromě vlastního vstřikování a lití dílů je naší výhodou vysoce kvalitní konstrukce a výroba kokilových a tlakových forem ve vlastní nástrojárně s možností provádět potřebné úpravy na formách a zajišťovat včasné dodávky hliníkových dílů, včetně povrchové úpravy. Všechny výrobní procesy podléhají systému řízení kvality a environmentu.

VÝVOJ A KONSTRUKCE

VÝVOJ A KONSTRUKCE

Naše společnost nabízí výrobu především forem pro vysokotlaké lití a nízkotlaké lití. Naše konstrukční kancelář a technologové využívají CAD / CAM systém Solidworks. Naši konstruktéři mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a konstrukcí forem a přípravků.Tento software umožňuje vytvářet 3D modely a 2D detaily všech složek. Jsme schopni zajistit analýzu simulace lití, případně toku materiálu v programu MAGMA

VÝROBA TLAKOVÝCH ODLITKŮ

VÝROBA TLAKOVÝCH ODLITKŮ

Pro výrobu používáme tlakové licí stroje CLH s uzavírací silou 160 230 a 630 tun.Velikost odlitků, které můžeme vyrábět, je limitována především jejich plochou. Maximální plocha odlitku je přibližně 750 cm2 a jeho váha je max. do 6 kg.Tlakové odlitky vyrábíme ze siluminových Al slitin, zejména DIN 231D a 226D.

V případě požadavku zákazníka na jiný typ siluminové slitiny, jsme schopni jeho přání vyhovět.Při zadávání zakázky na odlévání tlakovým litím je rozhodujícím faktorem požadovaná velikost série a její opakovatelnost v poměru k nákladům na výrobu tlakové formy.

VÝROBA KOKILOVÝCH ODLITKŮ

VÝROBA KOKILOVÝCH ODLITKŮ

Nabízíme výrobu kokilových odlitků, jejichž hmotnost se pohybuje v rozsahu od několika gramů, až do váhy 10 kg. Výrobu těchto odlitků zajišťujeme na různě velkých hydraulických stolicích.

Naším cílem je vyhovět zákazníkům i při výrobě menších sérií. Vzhledem k nutnosti výroby finančně náročné kovové formy je však nutné vždy vyhodnotit ekonomičnost výroby odlitků touto technologií podle velikosti série. V případě požadavku ze strany zákazníka naše technologie umožňuje vyrábět kokilové odlitky v kombinaci s pískovým jádrem. Pro výrobu jader používáme stroj GIFOS VGi 6,5. Při výrobě kokilových odlitků běžně odléváme Al slitiny DIN 230, DIN 239, DIN 231, DIN 226. Na základě požadavku zákazníka můžeme zajistit i jiné námi běžně nepoužívané Al slitiny. Odlitky s požadavkem na tlakotěsnost po opracování zkoušíme na požadovaný tlak vzduchem ve vodní nádrži.

Odlitky z Al slitin určených k tepelnému vytvrzení jsme schopni zpracovávat ve vlastní peci pro tepelné zpracování. Veškerá jádra do kokilových forem si děláme na vlastním jádrovém stroji.

Výrobu kokil a jaderníků zajišťujeme ve vlastní nástrojárně.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Výroba forem se měří a kontroluje během výrobního procesu i po jeho dokončení na našem moderním 3D a 2D měřícím zařízení. Pro kontrolu jednotlivých komponent forem a přípravků používáme kromě standartních měřidel zejména 3D měřící centrum Ares NT 7.5.5. Samozřejmostí dodávky zákazníkovi je zhotovení a dodání měrového protokolu prvních vzorků, v požadovaném rozsahu dle přání zákazníka, včetně ostatní dokumentace, dle dohodnutého způsobu a rozsahu vzorkování dle PPAP.

Sériově vyráběné odlitky jsou pravidelně vzhledově kontrolovány a měřeny dle kontrolní dokumentace. V případě požadavku zákazníka na SPC řízení procesu důležitých znaků je prováděno vyhodnocování naměřených dat pomocí statistického software., jehož výstupem je vygenerovaný protokol s vyhodnocenými indexy způsobilosti procesu, který může být zasílán zákazníkovi.

Kontrolní stanoviště je také vybaveno Rentgenovým kontrolním zařízením.

OPRACOVÁNÍ

OPRACOVÁNÍ

Naše společnost provádí opracování hliníkových odlitků na moderních CNC X-osých obráběcích centrech, kde jsme schopni zajistit u veškerých vyráběných odlitků kompletní opracování dle požadavku zákazníka.Rozdělujeme opracování podle způsobu:

  • Rotační pohyb – obrobek (soustružení)
  • Rotační pohyb – nástroj (vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, broušení, řezání)