O společnosti

Slévárna hliníku je firma střední velikosti. Předmětem činnosti je výroba odlitků z Al slitin litých do kokil a tlakových forem, s následným opracováním, včetně povrchových úprav a výroba přípravků na opracování.

Plánované dokončení rekonstrukce výrobních prostor, které umožní budoucí rozvoj firmy jak po stránce prostorové, tak i technologické a environmentální.

Slévárna hliníku - nová hala

V roce 2018 jsme přistoupili k další modernizaci naší slévárny. Vyšší produktivitu a přesnost obrobny jsme podpořili investicí do nového obráběcího centra Chiron FZ 15 W. Současně jsme zahájili proces výměny všech tavicích pecí za moderní  plynové jednotky s programově řízeným procesem tavení a udržovacího režimu. Tuto kompletní obměnu plánujeme dokončit v r. 2019.

Výstavba nových výrobních prostor 400m2, včetně nového licího stroje DEL CASTING 630 

obrázek   obrázek   obrázek

V roce 2014 jsme v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace v projektu „Nákup inovativních technologií do výroby společnosti Slévárna hliníku s.r.o.“ zakoupili čtyřosé jednopaletové vertikální obráběcí centrum DOOSAN DNM 400, čtyřosé dvoupaletové vertikální obráběcí centrum DOOSAN VC 430 a 3D souřadnicový měřící přístroj CNC ARES NT 7.5.5. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu. Nové zařízení nám rozšířilo a zpřesnilo možnosti opracování jak našich, tak i dodávaných odlitků, případně pouze obráběných dílů a umožní nám jeho přesnější kontrolu z hlediska rozměrů.

V letech 2010 a 2011 jsme realizovali v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace projekt „Nákup technologií ke zvýšení konkurence schopnosti společnosti“. Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu byly v I. etapě zakoupeny vstřelovací stroj na výrobu pískových jader GIFOS VGi 6,5 a kontrolní prohlížecí rentgen Seifert 160 kV. Ve II. etapě tohoto projektu jsme zakoupili a nainstalovali nové CNC obráběcí centrum DOOSAN VC 500, které rozšířilo naši výrobní kapacitu a umožnilo obrábět i výrobky větších rozměrů a formy.

 Dokumentaci k projektům pro čerpání dotací v rámci OPPI zpracovala společnost Grant Consulting, a.s.

Strojní vybavení a kvalita nabízených služeb se neustále rozšiřuje. Od roku 2007 je slévárna dceřinnou společností holdingu Onivon a.s. Hradec Králové.

„Slévárna hliníku s.r.o.“ je dlouholetým členem Svazu sléváren České republiky www.svazslevaren.cz

Naše firma realizovala v r. 2004 projekt „Nákup technologie ke zlepšení kvality odlitků“. Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci projektu byl zakoupen tlakový licí stroj CLH 250 a elektrické kelímkové udržovací pece o objemu 250 kg.

Předělem v historii firmy byl rok 1992, kdy slévárnu koupila společnost Slévárna hliníku s.r.o.

Novodobá historie slévárny je charakterizována podstatným rozšířením výroby kokilových odlitků, zavedením technologie tlakového lití a opracováním na vertikálních obráběcích centrech Chiron, DOOSAN a CNC soustruhu Hyundai. Řízení slévárny probíhá moderním způsobem za použití výpočetní techniky.

Tradice slévárny hliníku v Novém Boru sahá až do roku 1910, kdy spojením dvou menších rodinných podniků, nástrojárny a slévárny, vznikl podnik, který se dále rozšiřoval a svou činností uspokojoval požadavky zákazníků v blízkém i širším okolí a vždy se vyznačoval zejména kvalitou výrobků.